Privacy statement

Via onze website (www.terbergleasingplus.nl), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Terberg Leasing is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1344802 . In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juli 2015.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.terbergleasingplus.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Afhankelijk van de soort dienst die u via onze website u aanvraagt of gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, KvK nummer en IBAN)
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • kentekennummer
 • kilometerstand
 • grootte van het wagenpark
 • motivatiebrief en/of CV

Bovenstaande gegevens verzamelen wij voor de volgende doeleinden:

 • het aanvragen of downloaden van een offerte voor een leaseauto;
 • het direct bestellen van een leaseauto;
 • het reserveren van een vakantieauto;
 • het inzien van bekeuringen;
 • het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring;
 • het aanvragen van een overnameprijs van uw leaseauto;
 • het aanmaken van een account om ex-leaseauto’s te bekijken;
 • het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier;
 • het verzenden van voor u relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering;
 • het samenstellen van profielen en analyseren van gedrag op geaggregeerd niveau met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren.
 • werving en selectie.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u een leasecontract bij ons heeft, of zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek of bestelling, worden de door u verstrekte gegevens aan een dealer doorgegeven die uw leaseauto kan leveren. Deze gegevens worden verstrekt om op verzoek van u informatie over de voertuigen en diensten toe te kunnen sturen, offertes uit te kunnen brengen, uw bestelling af te handelen of om bijvoorbeeld een proefrit te kunnen plannen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van cookies geplaatst door de volgende partijen:

 • DoubleClick
 • DoubleClick Spotlight
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Tag Manager
 • Sales Feed
 • Facebook
 • Ligatus
 • Inspectlet
 • SessionCam

Wij gebruiken de geplaatste cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het afstemmen van content op onze website, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Mocht u ons toestemming hebben gegevens om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Deze verzoeken kunt u richten aan info@terbergleasing.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klachten

U heeft het recht bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen wanneer u van mening bent dat wij ons niet houden aan de regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 030- 288 47 74.

Terberg Leasing B.V.
Eendrachtlaan 280
3526 LB Utrecht
plus@terbergleasing.nl